ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE OSiR.021.4.2014
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 22.10.2014 r.
w sprawie zmian dni pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach w 2014 r.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. tj. z dnia 23 grudnia 1997 r. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 Dzień 10 listopada 2014 r. ustalam jako dzień wolny od pracy. Dzień ten przysługuje pracownikom za święto 1 listopada 2014 r., przypadające w sobotę.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul.Rolnej 5.

 

p.o. dyrektora
OSiRw Pyrzycach
/-/ Renata Michalska

 

Wyjazd do ZOO „Safari”

zoo2014

DSC02935

Memoriał im. Kazimierza Niewiadomskiego

        Dla upamiętnienia dokonań i zasług dla pyrzyckiej piłki nożnej – od dwudziestu ośmiu lat w pierwszej dekadzie sierpnia – na miejscowym stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowany jest Piłkarski Memoriał im. Kazimierza Niewiadomskiego.
W tym roku przeformuowano piłkarski turniej w jedno partnerskie spotkanie.

XX TURNIEJ PLAŻEJ PIŁKI SIATKOWEJ

140812gizyn

RODZINNY FESTYN W KRZEMLINIE

krzemlin2014

WAKACJE Z SIATKÓWKĄ

140619siatkowka1

ZAGRAJ W BADMINTONA

140623 badmi

SPORTOWE WAKACJE 2014

2014 wakacje1

Informacja o odwołaniu zajęć

nieczynne2006

II Rajd Nordic Walking – „Szlakiem Pyrzyckich Zabytków”

1405nording