Turniej Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Kobiet”

turniej8marca

10

VIII EDYCJA PYRZYCKIEGO ŚWIĘTA SŁAWNYCH I ZASŁUŻONYCH LUDZI SPORTU

        Tradycją stało się, że od 2008 roku w lutym wręczane są insygnia najlepszym z najlepszych ludzi sportu. Jest to uroczystość, która trwale zapisała się w kalendarz imprez sportowych pyrzyckiego OSiR-u.

HALL OF FAME – 2015

GALERIA HALL OF FAME stała się trwałym akcentem

życia sportowo-kulturalnego Gminy Pyrzyce.

Jest to już ósma edycja uroczystości honorująca działaczy, trenerów, sportowców

rozsławiających Ziemię Pyrzycką.

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE OSiR.021.4.2014
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 22.10.2014 r.
w sprawie zmian dni pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach w 2014 r.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. tj. z dnia 23 grudnia 1997 r. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 Dzień 10 listopada 2014 r. ustalam jako dzień wolny od pracy. Dzień ten przysługuje pracownikom za święto 1 listopada 2014 r., przypadające w sobotę.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul.Rolnej 5.

 

p.o. dyrektora
OSiRw Pyrzycach
/-/ Renata Michalska

 

Wyjazd do ZOO „Safari”

zoo2014