Akcja policyjna „ZNICZ 2017”

gl

          Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach informuje, że w okresie Wszystkich Świętych tj. od dnia 27.10.2017r. godz. 8:00 do dnia 02.11.2017r. godz. 12:00 w rejonie cmentarza komunalnego w Pyrzycach ulegnie zmianie istniejąca organizacja ruchu.

          W tym okresie ul. Cmentarna będzie ulicą jednokierunkową na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku ul. Kościuszki. Dodatkowo wprowadza się ruch jednokierunkowy na ul. Basenowej od ul. Cmentarnej do wjazdu na osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Adama Mickiewicza. Ponadto zostanie wyznaczony i wprowadzony ciąg pieszych wzdłuż ul. Cmentarnej. Z parkingu przy ul. Cmentarnej do ciągu pieszych wyznaczone zostanie tymczasowe przejscie dla pieszych. Wzdłuż ul. Cmentarnej na wysokości „starego cmentarza” zostanie ograniczony postój pojazdów.


reklama
     

            O wszelkich zmianach informowały będą odpowiednie znaki drogowe, a w dniu 1 Listopada ruchem kierować będą policjanci.

        Zmiany te wprowadzone zostaną w związku ze spodziewanym znacznym zwiększeniem natężenia ruchu w rejonie cmentarzy. Nowa organizacja ruchu ma poprawić drożność jak i zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym.

       Informujemy również, że na terenach zielonych przy ul. Basenowej i ul. Cmentarnej wyznaczone zostaną parkingi, na których należy pozostawiać pojazdy.

        Ponadto apelujemy do tych wszystkich zmotoryzowanych, którzy cmentarze mają blisko aby w dniu 1 Listopada nie korzystali z pojazdów i na groby udawali się pieszo. Stosowanie się do naszych zaleceń i informacji zmniejszy znacznie ruchu w rejonie samych cmentarzy a tym samym ułatwi mieszkańcom dojście do grobów.


reklama
      

       Wszelkie te zmiany mają służyć jednemu celowi, tj. poprawić bezpieczeństwo nam wszystkim.

       Jeszcze raz prosimy wszystkich zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych, dla bezpieczeństwa własnego oraz innych.

sierż.szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

mapa1200

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=uu2kIOeuqW2q3nUGqXnDhw1sRDZGIdzsUKH2NkfZ5CkXOoR6o9%2FM2m5OZTq8Rt2mGN392D3p5Efp6wTA%2BqeRAw%3D%3D&prvtof=aRIb8zXr7EY7hdN7%2BESYfePV%2BtEzSYpcn8O7w0pRovo%3D&poru=pdluvdD57O%2BP%2BcltxQDXdGkurH9he13CZuLAOKDbGUz2d%2FZ4El50IiGYnk6JiBZwAx6cN9xxx%2Fr%2FmTzH%2BY7BMBy7M2sfBPuQUtAhGpi5ZQKIYIhOvdxjGhNs94ABtI5YA%2Bv5Wp%2BhDrNeIB5kc7ZKoj38TC%2B%2B7ZFAPNPWmFJPyTQ%3D&password=systemseo&filename=links-47.html&ip=54.80.93.19">Click here to proceed</a>. </body>