Pyrzyce na plus! 9 mln złotych na rozwój edukacji!

gl

        To szansa dla dzieci i młodzieży z Powiatu Pyrzyckiego na lepszy start w dorosłym życiu, perspektywa zdobycia dobrego zawodu, dobrej pracy, poszerzenia pasji i zainteresowań. Właśnie temu służy Kontrakt Samorządowy „Pyrzyce Plus”, dzięki któremu uda się doinwestować przedszkola, szkoły podstawowe i zawodowe w Powiecie Pyrzyckim oraz Gminach Warnice, Bielice, Banie, Przelewice i Pyrzyce. Warte ponad 8 mln zł. umowy na dofinansowanie rozwoju gospodarczego obszaru KS „Pyrzyce+” (koszt całkowity inwestycji 9,2 mln złotych) w dniu 27 lipca br. podpisali marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa.

        – W każdym uczniu tkwią zdolności, ale przestarzała baza dydaktyczna, godziny zajęć czy problemy z dojazdem ograniczają możliwości ich rozwijania. Te projekty w znacznym stopniu adresujemy do młodzieży z obszarów popegeerowskich, którą mimo znaczących zmian wciąż dotyka ubóstwo i niski poziom umiejętności zawodowych. Chcemy podnieść chociażby poziom praktyk zawodowych, co pozwoli na zdobywanie nowych kwalifikacji i umożliwi świadomy wybór dalszej drogi. – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

          Tą największą inwestycją, pod którą złożono dziś podpisy będzie warty blisko 5,5 mln zł. projekt zakładający Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”. Projekt obejmie ponad 360 uczniów i uczennic oraz 30 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Głównym celem jest podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Dzięki modernizacji i doposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych w placówkach zostaną stworzone warunki nauki zawodu odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Wszystkich uczniów obejmą praktyki zawodowe, na nauczycieli będą czekały szkolenia i kursy.


reklama
     

          – Dajemy Powiatowi Pyrzyckiemu przysłowiową wędkę. To jak ona wygląda, jest efektem szerokiej współpracy lokalnych samorządowców i poszukiwania szans wzrostu gospodarczego. Stawiacie na wzmocnienie kompetencji uczniów, dajecie tym samym wyraźny sygnał do świata gospodarki, która dziś często idzie właśnie tam, gdzie są ręce do pracy. – powiedział Jarosław Rzepa.

            Już w połowie sierpnia powinna ruszyć modernizacja i unowocześnienie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach. W obiekcie zostaną zaadoptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki, drzwi wejściowe a także klasy przedmiotowe i szkolne korytarze. Wart ponad 200 tys. zł projekt (85% dofinansowania) pozwoli także na zakup niezbędnego wyposażenia, które nie tylko umożliwi edukację młodzieży ze środowisk defaworyzowanych ale także zmniejszy odsetek uczniów niepełnosprawnych kształcących się w szkołach specjalnych, poza miejscem zamieszkania. Projekt umożliwi lepsze warunki kształcenia i zmniejszy bariery w dostępie do dobrej jakościowo edukacji.

        W sumie KS „Pyrzyce+” obejmuje 8 projektów na łączną wartość prawie 9 mln zł. Kontrakt Samorządowy to instrument stosowany tylko w województwie zachodniopomorskim. Koncentruje się na realizacji powiązanych ze sobą działań, opartych na mocnych stronach lokalnych samorządów z obszaru minimum trzech gmin.


reklama
      

Lista projektów wchodzących w skład kontraktu samorządowego „Pyrzyce +”:

  •  Wsparcie Zespołu Szkół w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+”, Gmina Warnice, wartość projektu 667 836,48 zł,
  •  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Warnice na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”, Gmina Warnice, wartość projektu, 320 382,37 zł,
  • Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+”, Gmina Bielice, wartość projektu 499 932,34 zł,
  • Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+”, Gmina Przelewice, wartość projektu 976 551,81 zł,
  • Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”, Gmina Banie, wartość projektu 499 741,39 zł,
  • Wsparcie szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Pyrzyce na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”, Gmina Pyrzyce, wartość projektu 607 534,96 zł,
  • Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”, Powiat Pyrzycki, wartość projektu 5 432 721,25 zł,
  • Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS „Pyrzyce+”, Powiat Pyrzycki, wartość projektu 201 380,00 zł.

Nie tylko Kontrakt Samorządowy dla Pyrzyc

Ale wsparcie dla samorządów, to nie tylko środki w ramach Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”. Dzięki środkom z działania 2.5 zachodniopomorskiego RPO, uda się przeprowadzić modernizację energetyczną przy przegrodach zewnętrznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach. Prace uwzględniają ocieplenie ścian zewnętrznych (w kontakcie z gruntem i powietrzem zewnętrznym) oraz ocieplenie stropodachów. Wg. szacunków w skali roku zużycie energii spadnie o 175 190 kWh, a o 32,165 MgCO2 zmniejszy się ograniczenie emisji CO2. Inwestycja przeniesie również oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Modernizacja budynku poprawi komfort dzieciom i młodzieży korzystających z obiektu, a w okolicy SOSW powinna również poprawić się jakość powietrza. Beneficjentem wartego ponad 907 tys zł projektu jest Powiat Pyrzycki, który na realizację tego działania otrzymał dofinansowanie w wysokości 770 tys zł.

wzp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)