INNOWACJE PEDAGOGICZNE W SZKOLE W OKUNICY

gl

          W dniu 27.03.2017 w związku ze współpracą z Pyrzycką Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, w Szkole Podstawowej w Okunicy odbył się panel dyskusyjny poświęcony roli naurodydaktyki w życiu szkoły.

         Po lekcjach więc, około godziny 16.30 do SP w Okunicy, przyjechało wielu pedagogów, logopedów, psychologów szkolnych z powiatu pyrzyckiego i pracowników Poradni, by dowiedzieć się jak doszło do tego, że my- nauczyciele w tak maleńkiej szkółce, realizujemy innowację pedagogiczną z wykorzystaniem neurodydaktyki.

           Na początku głos zabrała pani Teresa Mamos- dyrektor Poradni, potem Katarzyna Jaszczak- dyrektor szkoły, by zaprosić do wysłuchania i obejrzenia przygotowanej przez nauczycieli (Joannę Malinowską, Dominikę Jackowską, Beatę Dziełak i Tomasza Wnuka- autora filmów z modułów) prezentacji dotyczącej innowacji pedagogicznej w ramach nauki przez działanie, roboczo przez wszystkich zwanej: modułami. Pani Beata Dziełak i pani Dominika Jackowska- omówiły ogólne założenia autorskiego programu innowacji, przedstawiły budowę każdego modułu, a także zaprosiły do obejrzenia fragmentów filmów z  modułów realizowanych od września do marca bieżącego roku szkolnego.


reklama
     

           Po prezentacji był czas na pytania. Ku zdziwieniu organizatorów, było ich bardzo wiele. Goście pytali o sposób tworzenia tzw. planowanej sytuacji edukacyjnej, którą zaczyna się każdy moduł tematyczny,  zadania, które do każdego modułu są wymyślane przez autorki, bo trzeba zauważyć, iż w trakcie tygodnia modułów, uczniowie nie korzystają z podręczników, nie sporządzają linearnych notatek w zeszytach. Wykorzystują natomiast materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli, łączące zadania z różnych przedmiotów, a dzięki dodatkowym materiałom, w które wyposażają ich rodzice- mają możliwość łączenia teorii z praktyką. W trakcie dyskusji, prowadzące pokazały niektóre scenariusze i przedstawiły ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczniów na zakończenie każdego modułu.  Omówiły ich wyniki zwracając uwagę na wzrost u uczniów kompetencji kluczowych.

            Kolejnym etapem spotkania było obejrzenie aranżacji szkoły po zmianach przestrzeni edukacyjnej. Tu znów podobały się bardzo jasne kolory, oraz eklektyczne wręcz wyposażenie sal tylko w te sprzęty, które są niezbędne. Zwrócono uwagę, że dzięki temu żaden uczeń nie może się rozpraszać, bo mała ilość bodźców wzrokowych  skutecznie stymuluje pracę mózgu umożliwiając każdemu uczniowi dokonanie wyboru odpowiedniej techniki czy modelu uczenia się. Zainteresowano się także przysposobionymi dla uczniów ścianami. Na specjalnie przygotowanych bowiem wyodrębnionych miejscach na ścianach w szkole, każdy uczeń ma prawo zapisywać swoje osiągnięcia i pozytywnie motywować siebie i innych do pracy.

            Goście zwrócili też uwagę na sposób ustawienia ławek pozwalający uczniom na pracę w grupie, co zdecydowanie ułatwia osiągniecie sukcesu. Autorkom programu (wspomnianym już B. Dziełak, D. Jackowskiej, ale także B. Łuckiej, M. Nizio, D. Taźbierskiej, M. Wilde, obecnie zastępowanej przez J. Malinowską), było niezmiernie miło, iż wszyscy byli ciekawi ich pomysłów i rozwiązań merytorycznych. Gratulowano nauczycielkom odwagi i determinacji w realizacji programu. Wiele osób  pytało czy może liczyć na wskazówki merytoryczne, w przypadku wyrażenia chęci i zgody przez dyrektorów ich szkół na rozpoczęcie takich działań. Z rozmów z gośćmi wynika, iż niektórzy już myślą o sposobie  realizacji choć elementu modułów, którymi w Szkole w Okunicy pracuje się już od 6 miesięcy. To trudne zadanie i nikt z nie twierdził, że będzie lekko. Podejmując bowiem to wyzwanie, nauczyciele a przede wszystkim dyrektor szkoły, liczyli się, że będą trudności z akceptacją programu przez rodziców,  przyzwyczajeniem się dzieci do inaczej zorganizowanych lekcji,  zmianami planu zajęć lekcyjnych, dyscypliną i wieloma innymi dotyczącymi też sposobu myślenia nauczycieli i przygotowań do tygodniowych modułów. Dziś wiadomo, że mimo wielu przeciwieństw- opłacało się, bo uczniowie szkoły w ramach innowacji w całym cyklu edukacyjnym mają możliwość realizacji podstawy programowej  trzykrotnie, a realizując ją – oprócz wiedzy i umiejętności przewidzianych do osiągnięcia w podstawie, zdobędą kompetencje kluczowe, które ułatwią im nie tylko dalszą edukację, lecz także wzmocnią wiarę w siebie i swoje możliwości w każdej dziedzinie życia.


reklama
      

         Obecnie przed nauczycielami, uczniami i ich rodzicami kolejne wyzwanie. Jeszcze w tym roku szkolnym rozpoczynają się działania zmierzające w kierunku wprowadzenia w szkole programu  o nazwie ” Kodeks złości”.  W przyszłym natomiast ocenianie kształtujące.

             Nauczyciele i dyrektor szkoły są przekonani, że wszystkie te działania, ułatwią uczniom osiągnięcie sukcesu nie tylko w sferze edukacyjnej ale także  emocjonalnej, co w przyszłości przełoży się w lepszy start w szkole średniej.

Autorzy programu Było sobie życie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (1)